تبلیغات
زندگی شیرین است - لا لا لا لا لالا!!!!!


زندگی شیرین است

:تست زیر دیدگاه شما نسبت به عشق را توضیح میدهد.


1- پایان دنیا نزدیک است. اگر فقط بتوانید یک نوع از حیوانات را نجات دهید، کدام را انتخاب می*کنید؟
الف : خرگوش

ب : گوسفند

ج : گوزن

د : اسب

2- به آفریقا رفته*اید. به هنگام بازدید از یکی از قبیله*ها، آنها اصرار می*کنند که یکی از حیوانات زیر را به عنوان یادگاری با خود ببرید. کدام را انتخاب می*کنید؟
الف : میمون

ب : شیر

ج : مار

د : زرافه

3- فرض کنید خطای بزرگی انجام داده*اید و خداوند برای مجازات شما تصمیم گرفته است که به جای انسان، شما را به صورت یکی از حیوانات زیر در آورد. کدام را انتخاب می*کنید؟
الف : سگ

ب : گربه

ج : اسب

د : مار

4- اگر قدرت داشتید که یک نوع از حیوانات را برای همیشه از روی کره زمین نابود کنید، کدام را انتخاب می*کردید؟

الف : شیر

ب : مار

ج : تمساح

د : کوسه

5- یک روز، با حیوانی برخورد می*کنید که می*تواند با شما به زبان خودتان صحبت کند. دلتان می*خواهد که کدامیک از حیوانات زیر باشد؟
الف : گوسفند

ب : اسب

ج : خرگوش

د : پرنده

6- در یک جزیره دور افتاده، تنها یک موجود زنده به عنوان همدم و همراه شما وجود دارد. کدامیک را انتخاب می*کنید؟
الف : انسان

ب : خوک

ج : گاو

د : پرنده

7- اگر قدرت داشتید که هر نوع حیوانی را اهلی و دست*آموز کنید. کدامیک از حیوانات زیر را به عنوان حیوان خانگی خودتان انتخاب می*کردید؟
الف : دایناسور

ب : ببر

ج : خرس قطبی

د : پلنگ

8- اگر قرار بود برای 5 دقیقه به صورت یکی از حیوانات زیر در می*آمدید، کدامیک را انتخاب می*کردید؟
الف : شیر

ب : گربه

ج : اسب

د : کبوتر


تحلیل:1- در زندگی واقعی، برای چه نوع آدمهایی جذابیت و کشش دارید.
الف: خرگوش– کسانی که دارای شخصیت دوگانه هستند، به سردی یخ در ظاهر اما به گرمی آتش در باطن
ب: گوسفند– مطیع و گرم
ج: گوزن– زیبا و آداب دان
د: اسب- کسانی که غیرقابل جلوگیری، بی*بند و بار و آزاد هستند.

2- در فرایند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رویکرد برای شما خوشایندتر و موثرتر است.
الف: میمون – مبتکر و باذوق که هیچگاه احساس خستگی نکنید.
ب: شیر- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگوید که دوستتان دارد.
ج: مار- دمدمی مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد
د: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند.

3- دلتان می*خواهد معشوقتان چه عقیده*ای در باره شما داشته باشد.
الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم
ب: گربه- شیک و زیبا
ج: اسب- خوش بین
د: مار- انعطاف*پذیر

4- چه اتفاقی باعث می*شود که شما رابطه*تان را قطع کنید/ از چه خصوصیتی بیش از همه نفرت دارید.
الف: شیر- متکبر و خودخواه، امر و نهی کن
ب: مار- هیجانی و دمدمی مزاج، نمی*دانید چگونه او را خوشحال کنید.
ج: تمساح- خونسرد، بیرحم، سنگدل
د: کوسه- ناامن

5- دوست دارید چه نوع رابطه*ای با او برقرار سازید.
الف: گوسفند- سنتی، بدون آن که چیزی بگوئید او بفهمد چه می*خواهید، ارتباط برقرار کردن از طریق قلب*ها.
ب: اسب- هر دو بتوانید درباره همه چیز با هم صحبت کنید، هیچ چیز مخفی در میان نباشد.
ج: خرگوش- رابطه*ای که همیشه خود را گرم و عاشق او حس کنید.
د: پرنده- رابطه*ای پایدار و طولانی و بالنده

6- آیا به او خیانت می کنید.
الف: انسان- شما به جامعه و اخلاقیات احترام می*گذارید، پس از ازدواج هیچ کار خلافی نمی*کنید.
ب: خوک- نمی*توانید در مقابل تمایلاتتان مقاومت کنید، به احتمال زیاد خیانت می*کنید.
ج: گاو- خیلی سعی می*کنید که چنین کاری نکنید.
د: پرنده- شما هرگز نمی*توانید استوار و ثابت قدم باشید، شما واقعاً برای ازدواج مناسب نیستید و نمی*خواهید تعهدی بپذیرید.

7- درباره ازدواج چه فکر می*کنید.
الف: دایناسور- شما خیلی بدبین هستید و فکر می*کنید این روزها دیگر ازدواج سعادتمندانه وجود ندارد.
ب: ببر- شما به ازدواج به صورت یک چیز گرانبها فکر می*کنید. پس از آن که ازدواج کردید، پیوند زناشویی و همسرتان را بسیار باارزش و گرامی می*دارید.
ج: خرس قطبی- شما از ازدواج می*ترسید، فکر می*کنید آزادیتان را از شما خواهد گرفت.
د: پلنگ- شما همیشه طالب ازدواج بوده*اید ولی در واقع، شناخت دقیقی از آن ندارید

8- در این لحظه، به عشق چگونه فکر می*کنید.
الف: شیر- شما همیشه تشنه عشقید و می*توانید هر کاری برای آن بکنید اما به راحتی در دام عشق نمی*افتید.
ب: گربه- شما خیلی خودمحور و خودخواهید. شما فکر می*کنید عشق چیزی است که می*توانید به دست آورید و هرگاه که خواستید آن را دور بیاندازید.
ج: اسب- شما نمی*خواهید در قید و بند یک رابطه پایدار قرار بگیرید. به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو
د: کبوتر- شما به عشق به صورت یک تعهد دو طرفه فکر می*کنید
نوشته شده در سه شنبه 17 فروردین 1389 ساعت 10:51 ب.ظ توسط لیلی دنیا دار نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت